Od července 2017 do konce roku 2019 jsme se ve spolupráci s firmami SMP CZ, a.s. a Labská stavební a strojní společnost sro., investor Povodí Labe, státní podnik podíleli na realizaci veřejné zakázky VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu. Účelem akce – realizace stavby, byla rekonstrukce spodních výpustí VD Labská v obtokovém tunelu a tím celkové zvýšení retenční funkce celého VD. Rekonstrukce se týkala dvou výpusti na levé a pravé straně o průměru DN2000 a jedné prostřední výpustí o průměru DN800. Na každé výpusti jsou osazeny dva provozní a dva revizní uzávěry, považujeme-li zátku na vtoku také jako revizní uzávěr. Na konci potrubí výpustí je osazen provozní regulační uzávěr – konkávní segment pro DN2000, resp. plunžr pro DN800. Před tímto regulačním uzávěrem je osazen provozní havarijní uzávěr tvořený u všech výpustí klínovým šoupětem se stoupajícím vřetenem. Na návodní straně komory uzávěrů je na všech třech výpustech osazen I. revizní uzávěr tvořený nožovým šoupětem. Za II. revizní uzávěr lze považovat vyváženou zátku osazovanou na návodní přírubu vtokového dílu každé spodní výpusti (konvalinky). V rámci akce byla provedena nová elektroinstalace v šachtě uzávěrů, tj. kompletní výměna ovládacích a silových kabelů, osvětlení, instalace nových rozváděčů a ovládání uzávěrů spodních výpustí v obtoku. Stav elektroinstalace na VD nevyhovoval současným podmínkám a technickým normám (napájecí kabely a osvětlovací tělesa byli původní, včetně svorek a šroubových spojů). Komunikační kabely v horní části šachty uzávěrů byly propojeny se stávající sítí optických a komunikačních kabelů vodního díla. Z nového ovládacího rozváděče jsou ovládány pohony všech uzávěrů v obtoku – 9 kusů pohonu SIPOS řízených frekvenčním měničem, nově instalovaná zařízení včetně osvětlení šachty, nový náhradní zdroj a původní elektrická zařízení. Nové uzávěry je možné ovládat dálkově z nového OPLC umístěného v kanceláři vodního díla. Z tohoto OPLC je možno ovládat i stávající uzávěry hrázové výpusti s pohony Rotork a sledovat stavy malé vodní elektrárny. Nový řídicí systém spodních výpustí je propojen se stávajícím monitorovacím systémem vodního díla.

Napsat komentář

Váš e-mail nebude nikde zobrazen. Povinná pole jsou označena *

Odeslat komentář