Monitorovací systém TBD přehrady Zahesi (Gruzie)

V roce 2021 byl ve spolupráci s partnerskou firmou VODNÍ DÍLA -TBD a.s. realizován pro gruzínského partnera JSC “EP Georgia Generation” systém monitoringu technicko bezpečnostního dohledu vodního díla Zahesi Dam, které je umístěno 10 km od hlavního města Tbilisi na řece Mtkvari (Kura). Výstavba vodního díla byla započatá v roce 1923 a první etapa výstavby…

VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu

Od července 2017 do konce roku 2019 jsme se ve spolupráci s firmami SMP CZ, a.s. a Labská stavební a strojní společnost sro., investor Povodí Labe, státní podnik podíleli na realizaci veřejné zakázky VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu. Účelem akce – realizace stavby, byla rekonstrukce spodních výpustí VD Labská v…

Blanice ř.km 57,588 VD Husinec – instalace extenzometru

Akce: VD Husinec – instalace extenzometru. Generální dodavatel: Rodax elektronik s.r.o. Realizace: duben až září 2019. Investor: Povodí Vltavy, státní podnik VD Husinec se nachází na toku řeky Blanice, v Jihočeském kraji, leží nad stejnojmennou obcí Husinec a nedaleko města Prachatice, v ř. km 57,59. Toto dílo bylo vybudováno v letech 1934 – 1939. Jeho…

VD Žermanice – doplnění zařízení TBD

Akce: VD Žermanice – doplnění zařízení TBD. Generální dodavatel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Subdodavatel: Rodax elektronik s.r.o. Realizace: říjen 2017 až prosinec 2018. Kompletní provedení elektro montážních prací, venkovních a vnitřních tras pro kabeláže. Zapojení 14 ks multiplexerů, 1 ks dataloggeru a dodávka 9 ks rozvaděčů Zapojení snímačů a zařízeních TBD včetně navazujících hw…

VD Hubenov – automatický monitoring TBD

Akce: VD Hubenov – automatický monitoring TBD. Generální dodavatel: Rodax elektronik s.r.o. Realizace: září 2017. Kompletní provedení stavebních prací (včetně dodávek a služeb). Instalaci snímačů na stávajících měrných zařízeních TBD včetně navazujících hw a sw úprav. Výroba a dodávka rozvaděče TBD, elektromontážní práce. Integrace nové části monitoringu do Interního dispečerského portálu Povodí Moravy. Investor: Povodí…