VD Žermanice - informační tabule

Akce: VD Žermanice – doplnění zařízení TBD.
Generální dodavatel: VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Subdodavatel: Rodax elektronik s.r.o.
Realizace: říjen 2017 až prosinec 2018.

  • Kompletní provedení elektro montážních prací, venkovních a vnitřních tras pro kabeláže.
  • Zapojení 14 ks multiplexerů, 1 ks dataloggeru a dodávka 9 ks rozvaděčů
  • Zapojení snímačů a zařízeních TBD včetně navazujících hw a sw úprav:
    22 ks biaxiálních náklonoměrů typu MEMS, 15 ks teplotních strunových snímačů, 5 ks měrných přelivů, 33 ks strunových snímačů pro měření dilatací, 117 ks piezometrických strunových snímačů
  • Integrace nové části monitoringu do Interního dispečerského portálu Povodí Odry, vizualizace v programu Vista Data Vision.

Investor: Povodí Odry, státní podnik

Údolní nádrž na řece Lučině u Žermanic byla vybudovaná v letech 1951-1957. V roce 1959 z důvodu nedostatku vody v Lučině byl vybudován převod vody z řeky Morávky. Délka koruny hráze je 500m a výška hráze 31,5m. Na spodní výpusti jsou osazené 2 turbíny MVE o výkonu 50 a 90kW. Účelem provedené akce bylo provedení opravy a doplnění nových zařízení technicko bezpečnostního dohledu na stávajícím vodním díle, které umožňují přesnější sledování deformací hrázového tělesa, podloží, tlakových poměrů v tělese hráze. Dále poskytují informace o teplotním režimu v tělese hráze a průsakovém režimu. V rámci uvedené akce jsme realizovali vybudování nových tras pro kabeláž od snímačů, dodávku nových rozvaděčů, software pro měření pro datalogger a vizualizaci naměřených dat. Vizualizace je provedena pomocí software Vista Data Vision, který zajišťuje zobrazení aktuálních i historických dat ze všech významných vodních děl ve správě Povodí Odry státní podnik. Vizualizace přehlednou formou zobrazuje aktuální hodnoty měření na podkladu grafických schémat, jako jsou situace, půdorysy hrázových chodeb a hrázové řezy. Pro každý typ měření dle jednotlivých stavebních objektů jsou zobrazeny samostatné obrazovky s interaktivním přechodem mezi jednotlivými logickými celky a řezy. Vizualizace umožňuje zobrazit časové průběhy měřených veličin a to jednotlivě i po skupinách. Vizualizace dále poskytuje upozornění na překročení nebo podkročení mezních hodnot a alarmových stavů.

Fotogalerie

Fotogalerie prací na vodním díle Žermanice

Napsat komentář

Váš e-mail nebude nikde zobrazen. Povinná pole jsou označena *

Odeslat komentář