VD Hubenov - pohled z koruny hráze, příjezdová cesta, šachtový bezpečnostní přeliv

Akce: VD Hubenov – automatický monitoring TBD.
Generální dodavatel: Rodax elektronik s.r.o.
Realizace: září 2017.

  • Kompletní provedení stavebních prací (včetně dodávek a služeb).
  • Instalaci snímačů na stávajících měrných zařízeních TBD včetně navazujících hw a sw úprav.
  • Výroba a dodávka rozvaděče TBD, elektromontážní práce.
  • Integrace nové části monitoringu do Interního dispečerského portálu Povodí Moravy.

Investor: Povodí Moravy, státní podnik

V roce 2017 jsme jako generální dodavatel realizovali na vodním díle Hubenov – automatický monitoring TBD. Vodárenská nádrž na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve vletech 1968 až 1972 k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování pitnou vodou krajského města Jihlavy. Hráz vodního díla je sypaná se středním těsnícím jádrem. Výška hráze nade dnem je 19 m. Kóta koruny hráze je 523,58 m.n.m. Šířka koruny je 4,50 m, délka hráze v koruně je 341 m. Vypouštění nádrže zajišťují dvě spodní výpusti o průměru 600mm s rozstřikovacími provozními uzávěry. Kapacita při maximální hladině je 2 x 3,6 m3/s. VD je opatřeno šachtovým bezpečnostním přelivem na kótě 522,08 m.n.m.. Kapacita přelivu při maximální hladině je 16,8 m3/s. Základem projektu byla instalace hladinových snímačů do stávajících pozorovacích vrtů PK1 – PK4, S2, PP2 a PP1. Dále měření tlaku v tlakoměrných vrtech V1n, V6v, V7n a V8v v komunikační chodbě hráze a měření průsaků v koncových šachtách drénů označených ŠP1 a ŠL1. U vstupu do komunikační chodby byl zřízen nový rozvaděč monitorovacího systému TBD, který umožňuje automatický odečet měřených dat a jejich předání do nadřízeného informačního systému.

[/vc_column_text]

Osvědčení

[/vc_column][/vc_row]

 

Fotogalerie

Fotogalerie prací na vodním díle Hubenov

Napsat komentář

Váš e-mail nebude nikde zobrazen. Povinná pole jsou označena *

Odeslat komentář