Akce: VD Hubenov – automatický monitoring TBD.
Generální dodavatel: Rodax elektronik s.r.o.
Realizace: září 2017.

 

  • Kompletní provedení stavebních prací (včetně dodávek a služeb).
  • Instalaci snímačů na stávajících měrných zařízeních TBD včetně navazujících hw a sw úprav.
  • Výroba a dodávka rozvaděče TBD, elektromontážní práce.
  • Integrace nové části monitoringu do Interního dispečerského portálu Povodí Moravy.

Investor: Povodí Moravy, státní podnik

V roce 2017 jsme jako generální dodavatel realizovali na vodním díle Hubenov – automatický monitoring TBD. Vodárenská nádrž na Maršovském potoce patří mezi díla, která byla postavena ve druhé polovině minulého století k zajištění dostatku vody pro Jihlavsko. Účelem je prioritně akumulace vody k zajištění vodárenského odběru pro úpravnu vody Hosov a tím i zásobování pitnou vodou krajského města Jihlavy. Základem projektu byla instalace hladinových snímačů do stávajících pozorovacích vrtů PK1 – PK4, S2, PP2 a PP1. Dále měření tlaku v tlakoměrných vrtech V1n, V6v, V7n a V8v v komunikační chodbě hráze a měření průsaků v koncových šachtách drénů označených ŠP1 a ŠL1. U vstupu do komunikační chodby byl zřízen nový rozvaděč monitorovacího systému TBD, který umožňuje automatický odečet měřených dat a jejich předání do nadřízeného informačního systému.

Osvědčení

Napsat komentář

Váš e-mail nebude nikde zobrazen. Povinná pole jsou označena *

Odeslat komentář