Zahesi Dam

V roce 2021 byl ve spolupráci s partnerskou firmou VODNÍ DÍLA -TBD a.s. realizován pro gruzínského partnera JSC “EP Georgia Generation” systém monitoringu technicko bezpečnostního dohledu vodního díla Zahesi Dam, které je umístěno 10 km od hlavního města Tbilisi na řece Mtkvari (Kura). Výstavba vodního díla byla započatá v roce 1923 a první etapa výstavby byla dokončená v roce 1927. V roce 1938 byla zahájená druhá etapa realizace výstavby vodního díla a to nátokovým derivačním kanálem o délce 3 km na vodní elektrárnu se 6 turbínami.
Projektové práce na monitoringu TBD byly hotové v 6/2019 a vzhledem k pandemii covid-19 příprava a realizační práce se protáhly až do roku 2021. Součástí dodávky monitorovacího systému TBD byla i dodávka centrálního serveru HPE ProLiant DL380 Gen10 s operačním systémem Windows 2019 Server, který bude sloužit pro archivaci a sběr dat i z dalších přehrad ve vlastnictví gruzínského partnera, kde se připravují realizace monitorovacích systémů TBD. Server je umístěn v ústředí firmy a data jsou stahována on-line z monitorovacích zařízení. Na serveru je instalován databázový systém MySQL s následnou realizaci vizualizace měřených dat. Monitorovací systém TBD je technicky realizovaný pomocí jednoho dataloggeru CR6 výrobce Campbell Scientific Ltd. a 4 multiplexerů, do kterých jsou připojené strunové a MEMS snímače výrobce Geokon. Celkové je připojeno a osazeno:

  • 8 ks biaxiálních náklonoměrů typu MEMS
  • 9 ks piezometrických strunových snímačů
  • 1 ks barometrický strunový snímač
  • 4 ks teplotních strunových snímačů
  • 1 ks 3-osí deformetr s manuálním odečtem

Součástí monitorovacího systému TBD je i dodávka 4 ks monitorovacího systému seismických stanic navzájem časově synchronizovaných přes GPS snímač. Všechny zařízení jsou mezi sebou komunikačně propojená novou optickou sítí, která byla součástí dodávky, včetně vybudování kabelových tras, dodávky napájecích kabelů a rozvaděčů. Na přání zákazníka na vodním díle, byla realizovaná meteorologická stanice založená na dataloggeru CR300 výrobce Campbell Scientific Ltd, která vyhodnocuje snímače:

  • anemometr firmy R.M. Young
  • teplota, vlhkost, rosní bod snímač od firmy Sensirion AG
  • snímač solární radiace od firmy Apogee Instruments
  • člunkový překlapávací srážkoměr s vyhříváním od firmy Campbell Scientific
  • snímač barometrického tlaku od firmy Vaisala

 

Fotogalerie

Fotogalerie prací na Zahesi Dam