VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu

Od července 2017 do konce roku 2019 jsme se ve spolupráci s firmami SMP CZ, a.s. a Labská stavební a strojní společnost sro., investor Povodí Labe, státní podnik podíleli na realizaci veřejné zakázky VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu. Účelem akce – realizace stavby, byla rekonstrukce spodních výpustí VD Labská v…

Blanice ř.km 57,588 VD Husinec – instalace extenzometru

Akce: VD Husinec – instalace extenzometru. Generální dodavatel: Rodax elektronik s.r.o. Realizace: duben až září 2019. Investor: Povodí Vltavy, státní podnik VD Husinec se nachází na toku řeky Blanice, v Jihočeském kraji, leží nad stejnojmennou obcí Husinec a nedaleko města Prachatice, v ř. km 57,59. Toto dílo bylo vybudováno v letech 1934 – 1939. Jeho…