Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu pro měření podjezdové výšky

Elektromontážní práce včetně dodávky materiálu pro měření podjezdové výšky a jeho následném zobrazení na zobr. tabulích, úpravu lodních doprav. značek a osvětlení na Štěpánském mostě. VD Pařížov – oprava hrázových výpustí – ovládání a signalizace. Elektromontážní práce na akci “Kamerový systém MVE Lovosice”. VD Bedřichov – rekonstrukce silových a komunikačních kabelů Povodí Labe VD Bedřichov…